Tag Archive: Yapay

Yapay Zekâ hayatlarımızı şimdiden nasıl değiştiriyor?

Yapay zekâ düşüncesi uzun zaman popüler kültür ve bilimkurguyla sınırlı kaldı. Gerçek yaşama uzanmasıyla tedirginlik duygusunu da beraberinde getirmesine şaşırmamak gerekir. Burada akla gelen ilk soru, makineler daha zeki olabiliyorsa bunun bizim için sonuçlarının ne olacağı. Buna verilebilecek yanıtlardan biri, insanların ve makinelerin birlikte çalıştıklarında, ayrı çalıştıklarından çok daha verimli olduklarıdır. Yapay zekânın amacı, insanın yetenek ve deneyimlerini zenginleştiren zekâyı kurmak olmalıdır. İnsanın yaratıcılık, empati, duygu, fiziksellik ve kavrayış yeteneklerini alıp daha iyi sonuçlar elde etmek için bunları yapay zekânın güçlü işlevsellikleriyle birleştirmeliyiz. Bunu doğru bir biçimde yapabilirsek, yapay zekâ toplumumuzun en büyük zorluklarını çözmemize yardım edebileceği bir potansiyele sahiptir….
Read more

Yeni başlayanlar için Yapay Zekâ

Makine öğrenmesi nedir? Botlar nasıl çalışır? Dar ve genel yapay zekâyı birbirinden nasıl ayırırız? Giderek daha çok karşımıza çıkan bu kavramları, gündelik hayattan örneklerle anlatıyoruz. Yapay Zekâ Yapay zekâ bilgi işleme gücünü kullanarak çok büyük miktarlarda veriyi işler. Bu, bilgisayarlara, belli bir düzeyde insan zekâsı gerektiren işleri yürütürken iyi, hattâ çok iyi performans yeteneğini verir. Bunlar; görsel algı, konuşma tanıma, bağımsız karar verme ve bilgiyi çözümleme gibi yetenekleri kapsar. Yapay zekânın çalışmasına iyi bir örnek, makinelerin çok büyük miktarlardaki yazılı veriyi saniyeler içinde birkaç dile birden çevirebilmesidir. Örneğin, Skype'ın çevrimiçi çeviri aracı sesli çağrılarda sekiz dilde, anlık mesajlarda 50'den fazla…
Read more