Azure üzerinde Windows VM çalıştırmak için öneriler

Bu makalede Azure üzerinde best practicelere göre Windows Virual Machine çalıştırma, ölçeklenebilirlik,kullanılabilirlik ve yönetilebilirlik konularına değineceğiz.

Not: Azure üzerinde iki farklı dağıtım modeli vardır. 1-Azure Resource Manager- (ARM), 2-Classic kurulum tipi, Bu makale de Microsoft'un yeni dağıtımlar da kullandığı Resource Manager kullanılmıştır.

 

Mimari diagram

Azure üzerinde bir VM oluşturduğunuz da compute,network ve depolama kaynakları kullanılmaktadır.

 • Resource Group: VM oluşturduğumuz da kaynakları içinde tutan bir yapıdır.VM oluşturmadan önce Resource Group oluşturun.
 • VM: Azure Galeri üzerinde yayınlanan işletim sistemlerini veya Azure blob'lar üzerine mevcut sanal sabit disk (VHD) dosyanızı upload edebilirsiniz.
 • OS Disk: VM oluşturduğunuz oluşan OS diski Azure platform tarafından korunmaktadır. Host sunucular üzerinde yaşanan problemlerden etkilenmez.
 • Temporary Disk: VM'ler üzerinde oluşan geçici disk olarak oluşan D:sürücüsüdür. Bu disk host sunucular üzerindeki fiziksel diskler üzerinde saklanır.Bu sebeple Host sunucular üzerinde yaşanılan problemlerden etkilenmektedir. Bu disk üzerinde bilgi tutulması önerilmez.
 • Data Disk: VM'ler üzerinde uygulama verileri için kullanılan kalıcı disklerdir. Veri disklerini VM oluşturduktan sonra ekleyebilirsiniz. Veri diskleri, OS Diskler gibi Azure Depolama alanları üzerinde saklanmaktadır.
 • Virtual Network & Subnet : Her VM Azure içerisinde subnetlere bölünmüş bir Vnet (Virtual Network) içerisinde tutulur.
 • Public IP adresi: Bir VM oluşturduğunuz da dışarıdan uzak masaüstü (RDP) üzerinden bağlantı sağlamak amaçlıdır.
 • Network interface (NIC) : VM'lerin virtual network ile haberleşmesini sağlamak amaçlı kullanılmaktadır.
 • Network security group (NSG): Subnet trafiğini engellemek için kullanılır.Tek bir NIC veya alt bir NSG ilişkilendirebilirsiniz.
 • Diagnostics: VM'ler üzerinde yaşanılan sorunlar tespit etmek için log yönetimi sorunları gidermek için önemlidir.

 

Öneriler

 • Özel bir iş yükü yada performanslı bir VM çalıştırmanız gerekiyor ise DS ve GS serisini öneriyoruz.Ayrıntılar için bkz. Virtual Machines
  Azure üzerine var olan iş yükünü taşırken Azure VM boyutu ile başlar.Sonra Cpu,memory veya disk okuma /saniye (IOPS) başına çıkış işlemleri ile gerçek iş yükü performasını ölçmek ve gerekirse boyutunu ayarlabilirsiniz. Her VM boyutu için NIC (IP) limiti farklı olmaktadır.
 • Azure VM oluştururken tüm Azure bölgelerini seçmeniz mümkün fakar müşterileriniz, yada kullanıclarınıza göre bir bölge seçmelisiniz. Bu sayede latency problem yaşamazsınız. Bölgeye göre hizmetler

 

Disk ve depolama önerileri

 • En iyi disk I/O performansı elde etmek için Premium Depolama, (SSD) veri depolama kaynakları kullanın.SSD diskler maliyet diskin boyutuna bağlıdır. IOPS ise disk büyüklüğüne bağlıdır.Bu yüzden üç faktöre dikkat edilmesi gerekir. (Kapasite,IOPS,verimliliği) düşünün.
 • Bir depolama hesabı 20 VM'e kadar desteklemektedir.
 • Bir veya birden fazla very diski ekleyin.Yeni bir VHD oluşturduğunuzda biçimlendirilmemiş diski Windows Disk management üzerinde biçimlendirmek gerekir.
 • Veri diskleri çok sayıda var ise depolama hesabının toplam I/O sınırlarına dikkat edilmesi gerekir. Sanal Makine disk limitleri
 • C: OS diski limiti yetersiz ise işletim sistemi diskini genişletebilirsiniz. OS disk yeniden boyutlandırma

 

Network önerileri

 • Public IP adresi static veya dinamil olabilir.Varsayılan da dinamiltir.
 • Özellikle bir DNS kaydına karşılık gelen bir IP ise static IP reserve edilmesi gerekir.
 • Ayrıca IP adresi için tam etki alanı FQDN oluşturabilirsiniz. Full Qualified Domain Name oluşturun.
 • RDP etkinleştirmek için TCP bağlantı noktası 3389 gelen trafiği sağlayan bir NSG kuralı ekleyin.

 

Ölçeklenebilirlik hususları

 • Azure 'da VM oluşturduğunuz makinenin performansına göre VM boyutunu küçültme ve büyütme yapabilirsiniz.VM boyutunu değiştirme
 • Yatayda ölçeklemek için bir yük dengeleyici arkasında iki veya daha fazla sanal makineleri koyabilirsiniz.Yük dengeleme oluşturma

Kullanılabilirlik hususları

 • Yukarıda belirtildiği gibi tek bir VM için (SLA-Service Level Agreement) yoktur.SLA almak için bir Availability Set içerisine dahil etmeniz gerekir.
 • Availability Set içerisine dahil ettiğiniz de planlı bakım veya plansız bakımdan etkilenmez.
 • VHD'ler dayanıklılık ve kullanılabilirlik için Azure Storage üzerinde çoğaltılır.

 

Yönetilebilirlik hususları

 • Resource group: aynı yapı içerisinde olan kaynaklarını aynı resource group içerisine koyun.Resource groupları yönetmek,dağıtmak ve izlemek daha kolaydır.Resource groupları oluştururken anlamlı isimler verin. Bu şekilde belirli bir kaynak bulmak ve onun rölünü anlamanız daha kolay olmaktadır. Resource group oluştumak için öneriler
 • VM Diagnostics: Temel sağlık metrikleri,altyapı günlükleri dahil olmak üzere izleme ve teşhis edebilirsiniz.Boot diagnostics ile VM'lerin boot olmadığı zamanlarda izleyerek tespit edebilirsiniz.
 • VM Stop: Azure üzerindeki VM'leri "Stopped" ve "Deallocated" arasında farklar bulunmaktadır. Azure portal üzerinde VM Stop ettiğiniz de VM için kullanılan kaynaklar serbest bırakılır. VM kapalı kaldığı sürede ücret tahsil edilmez. VM içerisinde işletim sistemi üzerinden shutdown ettiğimiz de ise VM kaynaklarını serbest bırakmaz, bu yüzden VM ücreti tehsil edilecektir.
 • VM Silme: Bir VM sildiğiniz de ,VHD diski silinmez. Güvenli bir şekilde very kaybetmeden VM slime işlemi yapabilirsiniz. Bu durumda VHD depolama alanı için ücret tehsil edilecektir. VHD silmek için ,
 • VHD disklerinizin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, Kaynakları kilitleyin

 

 

 

 

 


 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir